Breaking News
Home / Malay / Ringkas suci Pengenalan ke Saiyidatuna ‘Ha’drwat An NoorulUlaa ‘Alaihas Salaam

Ringkas suci Pengenalan ke Saiyidatuna ‘Ha’drwat An NoorulUlaa ‘Alaihas Salaam

21 Jumadal Ukhrwa Shareef:

Ringkas suci Pengenalan ke Saiyidatu Nisayil A’alameen, Saiyidatu Nisayi Ahlil Jannah, Ummu Abeeha, Saiyidatuna ‘Ha’drwat An NoorulUlaa ‘Alaihas Salaam

Afdwaalun Nisa wan Naas Ba’ada Rwasoolillahi Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam, Saiyidatu Nisayil A’alameen, Saiyidatu Nisayi Ahlil Jannah, Ummu Abeeha, Bintu Rwasoolillahi Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam Saiyidatuna ‘Ha’drwat An Noorul Ulaa ‘Alaihas Salaam adalah yang Lakhte Jigar ( Piece hati ), paling Banat ( Daughter) mulia ‘Alaihas Salaam daripada Noor-e-Mujassam, ‘Habeebullah ‘Hu’dur Pak Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam.

Beliau adalah “Al Ulaa” itu dia, pertama di kalangan orang yang paling mulia Anak Perempuan ‘Ha’drwat Banat (Anak Perempuan) ‘Alaihinnas Salaam daripada Noor-e-Mujassam ‘Habeebullah ‘Hu’dur Pak Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam. Sub’haanAllah! Beliau mempunyai semua maruah dan kehormatan, Signifikan dan ketakwaan selepas Pak Sub’hanahu wa Ta’aala dan Noor-e-Mujassam ‘Habeebullah ‘Hu’dur Pak Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam. Sub’haanAllah! Mu’habbat (Cinta) suci untuk dia adalah Eemaan. Berikut adalah pengenalan ringkas suci kepada dia.

 

Suci Nama Mubarwak: Saiyidatuna ‘Ha’drwat Zainab ‘Alaihas Salaam. Sub’haanAllah!

Suci Laqab (Gelaran) Mubarwak: Bintu Rwasoolillah Swallallahu ‘Alahi wa Sallam, Bidwaatum Mir Rwasoolillah Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam, Afdwaalun Nisa wan Naas Ba’ada Rwasoolillah Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam, Saiyidatu Nisayil A’alameen, Saiyidatu Nisayi Ahlil Jannah, Ummu Abeeha dan banyak lagi. Sub’haanAllah!

Yang suci Laqab (Gelaran) Mubarwak yang Dia diterima untuk digunakan secara meluas: Saiyidatuna ‘Ha’drwat An Noorul Ulaa ‘Alaihas Salaam. Sub’haanAllah!

Suci Kuniyat (Nickname) Mubarwak:UmmuUmamah ‘Alaihas Salaam. Sub’haanAllah!

Bapa yang mulia Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam:Saiyidul Mursaleen, Imaamul Mursaleen, Khwatamun Nabiyyin, Noor-e-Mujassam, ‘Habeebullah, ‘Hu’dur Pak Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam. Sub’haanAllah!

Bapa yang ibu ‘Alaihinnas Salaam: Ummul Mu’mineen Saiyidatuna ‘Ha’drwat Kubra ‘Alaihas Salaam. Sub’haanAllah!

Ungkapan Suci kebanyakan Shaan (Status) makmur suci daripada Biladat(Ketibaan) Shareef: Selepas Fazr on Yaomul Jumua Shareef, 21 Jumadal Ukhrwa Shareef,  kira-kira 11 tahun sebelum secara rasmi menyatakan yang Shaan (Status) suci daripada Nubuwwat oleh Noor-e-Mujassam ‘Habeebullah ‘Hu’dur Pak Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam. Sub’haanAllah!

Tempat menyatakan makmur paling suci Shaan (Status) daripada Biladat (Ketibaan) Shareef: Suci Makkah Shareef. Sub’haanAllah!

Tempat suci penginapan: Suci Makkah Shareef and Suci Madeena Shareef. Sub’haanAllah!

Adik-beradik paling mulia: Empat adik-beradik Paling mulia ‘Alaihimus Salaam dan empat adik-beradik paling mulia ‘Alaihinnas Salaam. Sub’haanAllah!

Jawatan Sequential kalangan Sisters paling mulia ‘Alaihinnas Salaam: Al Ulaa, iaitu, yang pertama. Sub’haanAllah!

Jawatan Sequential kalangan Brothers paling mulia ‘alaihimus Salaam dan Sisters’ Alaihinnas Salaam: Saniah, iaitu, kedua. Sub’haanAllah!

Ungkapan suci Eemaan: Sejurus selepas mengungkapkan Shaan (Status) suci daripada Nubuwwat oleh Noor-e-Mujassam ‘Habeebullah ‘Hu’dur Pak Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam. Sub’haanAllah! Pada masa itu, Dia adalah kira-kira sebelas tahun. Sub’haanAllah!

Paling mulia Zaojum Mukarrwam (Suami): Saiyiduna ‘Ha’drwat Zun Noor (Abul Aas) ‘Alaihis Salaam. Sub’haanAllah!

Paling mulia Awlaad (Kanak-kanak) ‘alaihimus Salaam dan’ Alaihinnas Salaam: Tiga kanak-kanak paling mulia diantara dalam jumlah. Mereka ialah:

  1. Sibtu Rwasoolillah Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam Saiyidatuna ‘Ha’drwat Umamah ‘Alaihas Salaam,
  2. Sibtu Rwasoolillah Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam Saiyiduna ‘Ha’drwat Imaam ‘Aalee ibne ‘Ha’drwat Zun Noor(Abul Aas) ‘Alaihis Salaam dan
  3. Yang paling honorable’Ha’drwat Awlaad (Kanak-kanak) ‘Alaihis Salaam tiba di bumi menyatakan paling suci makmur Shaan (Status) daripada Bisaal (berangkat) Shareef.

Ungkapan suci yang paling suci makmur Shaan (Status) daripada Bisaal (Jam berangkat) Shareef: Pada masa Ishrak pada Yaomul Isnainil A’azweem (Isnin) Shareef, 8th Mu’harrwamul ‘Harwaam Shareef, 8 Hijrah. Sub’haanAllah!

Tempat menyatakan makmur Shaan paling suci (Status) daripada Bisaal (Jam berangkat) Shareef: Sacred Madeena Shareef. Sub’haanAllah!

Tinggal suci di bumi: 30 tahun, 6 bulan dan 17 hari. Dia tinggal di bumi untuk tempoh yang paling lama adalah antara ‘Ha’drwat Banatu Rwasoolillah Swallallahu’ Alaihi wa Sallam. Sub’haanAllah!

Rawza (Makam) Suci Shareef: Jannatul Baqee Shareef. Sub’haanAllah!

Check Also

Invitation to 90 Days Long Mahfil on the occasion of the Sacred Eid-e-Biladat e Habibullah Swallallahu `Alaihi Wa Sallam – 1444 Hijri Shareef

Saiyidul A’ayaad, Saiyide ‘Eid-e-A’azwam, Saiyide `Eid-e-Akbar,  The Sacred Eid-e- Eid-e-Biladat-e Habibullah  Swallallahu `Alaihi Wa Sallam- To …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *