Breaking News
Home / Malay / Suci Pengenalan ke Saiyidatuna ‘Ha’drwat An Noorur Rwabiah ‘Alaihas Salaam

Suci Pengenalan ke Saiyidatuna ‘Ha’drwat An Noorur Rwabiah ‘Alaihas Salaam

20 Jumadal Ukhrwa Shareef:

Suci Pengenalan ke Saiyidatu Nisayil A’alameen, Saiyidatu Nisayi Ahlil Jannah, Ummu Abeeha, Az Zahra, Saiyidatuna ‘Ha’drwat An Noorur Rwabiah ‘Alaihas Salaam

Afdwaalun Nisa wan Naas Ba’ada Rwasoolillahi Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam, Saiyidatu Nisayil A’alameen, Saiyidatu Nisayi Ahlil Jannah, Ummu Abeeha, Bintu Rwasoolillahi Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam Saiyidatuna ‘Ha’drwat Faatwimatuz Zahra ‘Alaihas Salaam adalah yang Lakhte Jigar ( Piece hati ), paling Banat ( Daughter) mulia ‘Alaihas Salaam daripada Noor-e-Mujassam, ‘Habeebullah ‘Hu’dur Pak Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam.

Beliau adalah “Rwabiah”, itu dia, pertama di kalangan orang yang paling mulia Anak Perempuan ‘Ha’drwat Banat (Anak Perempuan) ‘Alaihinnas Salaam daripada Noor-e-Mujassam ‘Habeebullah ‘Hu’dur Pak Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam. Sub’haanAllah! Beliau mempunyai semua maruah dan kehormatan, Signifikan dan ketakwaan selepas Pak Sub’hanahu wa Ta’aala dan Noor-e-Mujassam ‘Habeebullah ‘Hu’dur Pak Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam. Sub’haanAllah! Mu’habbat (Cinta) suci untuk dia adalah Eemaan. Berikut adalah pengenalan ringkas suci kepada dia.

Suci Nama Mubarwak: Saiyidatuna ‘Ha’drwat Faatwimah ‘Alaihas Salaam. Sub’haanAllah!

Suci Laqab (Gelaran) Mubarwak: Bintu Rwasoolillah Swallallahu ‘Alahi wa Sallam, Bidwaatum Mir Rwasoolillah Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam, Afdwaalun Nisa wan Naas Ba’ada Rwasoolillah Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam, Saiyidatu Nisayil A’alameen, Saiyidatu Nisayi Ahlil Jannah, Ummu Abeeha dan banyak lagi. Sub’haanAllah!

Yang suci Laqab (Gelaran) Mubarwak yang Dia diterima untuk digunakan secara meluas: Saiyidatuna ‘Ha’drwat Zahra ‘Alaihas Salaam. Sub’haanAllah!

Suci Kuniyat (Nickname) Mubarwak: Ummul ‘Hasan ‘Alaihas Salaam. Sub’haanAllah!

Bapa yang mulia Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam:Saiyidul Mursaleen, Imaamul Mursaleen, Khwatamun Nabiyyin, Noor-e-Mujassam, ‘Habeebullah, ‘Hu’dur Pak Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam. Sub’haanAllah!

Bapa yang ibu ‘Alaihinnas Salaam: Ummul Mu’mineen Saiyidatuna ‘Ha’drwat Kubra ‘Alaihas Salaam. Sub’haanAllah!

Ungkapan Suci kebanyakan Shaan (Status) makmur suci daripada Biladat(Ketibaan) Shareef: Pada masa Subhe Sadiq pada Yaomul Jumua Shareef, 20 Jumadal Ukhrwa Shareef, 3 tahun sebelum secara rasmi menyatakan yang Shaan (Status) suci daripada Nubuwwat oleh Noor-e-Mujassam ‘Habeebullah’ Hu’dur Pak Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam. Sub’haanAllah!

Tempat menyatakan makmur paling suci Shaan (Status) daripada Biladat (Ketibaan) Shareef: Suci Makkah Shareef. Sub’haanAllah!

Tempat suci penginapan: Suci Makkah Shareef and Suci Madeena Shareef. Sub’haanAllah!

Adik-beradik paling mulia: Empat adik-beradik Paling mulia ‘Alaihimus Salaam dan empat adik-beradik paling mulia ‘Alaihinnas Salaam. Sub’haanAllah!

Jawatan Sequential kalangan Sisters paling mulia ‘Alaihinnas Salaam: Rwabiah, iaitu, keempat. Sub’haanAllah!

Jawatan Sequential kalangan Brothers paling mulia ‘alaihimus Salaam dan Sisters’ Alaihinnas Salaam: Sabi ‘, iaitu, yang ketujuh. Sub’haanAllah!

Ungkapan suci Eemaan: Sejurus selepas mengungkapkan Shaan (Status) suci daripada Nubuwwat oleh Noor-e-Mujassam ‘Habeebullah ‘Hu’dur Pak Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam. Sub’haanAllah! Pada masa itu, Dia adalah kira-kira tiga tahun. Sub’haanAllah!

Paling mulia Zaojum Mukarrwam (Suami): Ameerul Mu’mineen Saiyiduna ‘Ha’drwat ‘Aalee Karramallahu Wazhahoo ‘Alaihis Salaam. Sub’haanAllah!

Umur suci pada masa suci Nisbatul A’azweem (Perkahwinan) Shareef: Kira-kira 18 tahun.

Paling mulia Awlaad (Kanak-kanak) ‘alaihimus Salaam dan’ Alaihinnas Salaam: Enam kanak-kanak yang paling mulia dalam jumlah. Tiga paling mulia Abna ‘(anak lelaki)’ alaihimus Salaam dan tiga yang mulia Banat (Anak Perempuan) Alaihinnas Salaam. Mereka ialah:

  1. Immamus Sani min Ahli Baiti Rwasoolillah Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam Saiyiduna ‘Ha’drwat Imaam ‘Hasan ‘Alaihis Salaam,
  2. Immamus Salis min Ahli Baiti Rwasoolillah Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam Saiyiduna ‘Ha’drwat Imaam ‘Husain ‘Alaihis Salaam,
  3. Ahlu Baiti Rwasoolillah Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam Saiyidatuna ‘Ha’drwat Zainab binte ‘Aalee ‘Alaihas Salaam,
  4. Ahlu Baiti Rwasoolillah Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam Saiyidatuna ‘Ha’drwat Ruqiyyah binte ‘Aalee ‘Alaihas Salaam,
  5. Ahlu Baiti Rwasoolillah Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam Saiyidatuna ‘Ha’drwat Umme Kulsoom binte ‘Aalee ‘Alaihas Salaam dan
  6. Ahlu Baiti Rwasoolillah Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam Saiyiduna ‘Ha’drwat Imaam Muhsin ‘Alaihis Salaam.

Ungkapan suci yang paling suci makmur Shaan (Status) daripada Bisaal (Jam berangkat) Shareef: Selepas Asar, Yaomul Isnainil A’azweem (Isnin) Shareef, 3rd Rwamadan Shareef, 11 Hijrah. Sub’haanAllah!

Tempat menyatakan makmur Shaan paling suci (Status) daripada Bisaal (Jam berangkat) Shareef: Sacred Madeena Shareef. Sub’haanAllah!

Tinggal suci di bumi: 26 tahun, 2 bulan dan 13 hari. Sub’haanAllah!

Rawza (Makam) Suci Shareef: Jannatul Baqee Shareef. Sub’haanAllah!

Check Also

Invitation to 90 Days Long Mahfil on the occasion of the Sacred Eid-e-Biladat e Habibullah Swallallahu `Alaihi Wa Sallam – 1444 Hijri Shareef

Saiyidul A’ayaad, Saiyide ‘Eid-e-A’azwam, Saiyide `Eid-e-Akbar,  The Sacred Eid-e- Eid-e-Biladat-e Habibullah  Swallallahu `Alaihi Wa Sallam- To …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *