Breaking News
Home / Malay / Suci Pengenalan ke Saiyidatuna ‘Ha’drwat An Noorur Rwabiah ‘Alaihas Salaam

Suci Pengenalan ke Saiyidatuna ‘Ha’drwat An Noorur Rwabiah ‘Alaihas Salaam

20 Jumadal Ukhrwa Shareef:

Suci Pengenalan ke Saiyidatu Nisayil A’alameen, Saiyidatu Nisayi Ahlil Jannah, Ummu Abeeha, Az Zahra, Saiyidatuna ‘Ha’drwat An Noorur Rwabiah ‘Alaihas Salaam

Afdwaalun Nisa wan Naas Ba’ada Rwasoolillahi Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam, Saiyidatu Nisayil A’alameen, Saiyidatu Nisayi Ahlil Jannah, Ummu Abeeha, Bintu Rwasoolillahi Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam Saiyidatuna ‘Ha’drwat Faatwimatuz Zahra ‘Alaihas Salaam adalah yang Lakhte Jigar ( Piece hati ), paling Banat ( Daughter) mulia ‘Alaihas Salaam daripada Noor-e-Mujassam, ‘Habeebullah ‘Hu’dur Pak Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam.

Beliau adalah “Rwabiah”, itu dia, pertama di kalangan orang yang paling mulia Anak Perempuan ‘Ha’drwat Banat (Anak Perempuan) ‘Alaihinnas Salaam daripada Noor-e-Mujassam ‘Habeebullah ‘Hu’dur Pak Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam. Sub’haanAllah! Beliau mempunyai semua maruah dan kehormatan, Signifikan dan ketakwaan selepas Pak Sub’hanahu wa Ta’aala dan Noor-e-Mujassam ‘Habeebullah ‘Hu’dur Pak Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam. Sub’haanAllah! Mu’habbat (Cinta) suci untuk dia adalah Eemaan. Berikut adalah pengenalan ringkas suci kepada dia.

Suci Nama Mubarwak: Saiyidatuna ‘Ha’drwat Faatwimah ‘Alaihas Salaam. Sub’haanAllah!

Suci Laqab (Gelaran) Mubarwak: Bintu Rwasoolillah Swallallahu ‘Alahi wa Sallam, Bidwaatum Mir Rwasoolillah Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam, Afdwaalun Nisa wan Naas Ba’ada Rwasoolillah Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam, Saiyidatu Nisayil A’alameen, Saiyidatu Nisayi Ahlil Jannah, Ummu Abeeha dan banyak lagi. Sub’haanAllah!

Yang suci Laqab (Gelaran) Mubarwak yang Dia diterima untuk digunakan secara meluas: Saiyidatuna ‘Ha’drwat Zahra ‘Alaihas Salaam. Sub’haanAllah!

Suci Kuniyat (Nickname) Mubarwak: Ummul ‘Hasan ‘Alaihas Salaam. Sub’haanAllah!

Bapa yang mulia Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam:Saiyidul Mursaleen, Imaamul Mursaleen, Khwatamun Nabiyyin, Noor-e-Mujassam, ‘Habeebullah, ‘Hu’dur Pak Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam. Sub’haanAllah!

Bapa yang ibu ‘Alaihinnas Salaam: Ummul Mu’mineen Saiyidatuna ‘Ha’drwat Kubra ‘Alaihas Salaam. Sub’haanAllah!

Ungkapan Suci kebanyakan Shaan (Status) makmur suci daripada Biladat(Ketibaan) Shareef: Pada masa Subhe Sadiq pada Yaomul Jumua Shareef, 20 Jumadal Ukhrwa Shareef, 3 tahun sebelum secara rasmi menyatakan yang Shaan (Status) suci daripada Nubuwwat oleh Noor-e-Mujassam ‘Habeebullah’ Hu’dur Pak Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam. Sub’haanAllah!

Tempat menyatakan makmur paling suci Shaan (Status) daripada Biladat (Ketibaan) Shareef: Suci Makkah Shareef. Sub’haanAllah!

Tempat suci penginapan: Suci Makkah Shareef and Suci Madeena Shareef. Sub’haanAllah!

Adik-beradik paling mulia: Empat adik-beradik Paling mulia ‘Alaihimus Salaam dan empat adik-beradik paling mulia ‘Alaihinnas Salaam. Sub’haanAllah!

Jawatan Sequential kalangan Sisters paling mulia ‘Alaihinnas Salaam: Rwabiah, iaitu, keempat. Sub’haanAllah!

Jawatan Sequential kalangan Brothers paling mulia ‘alaihimus Salaam dan Sisters’ Alaihinnas Salaam: Sabi ‘, iaitu, yang ketujuh. Sub’haanAllah!

Ungkapan suci Eemaan: Sejurus selepas mengungkapkan Shaan (Status) suci daripada Nubuwwat oleh Noor-e-Mujassam ‘Habeebullah ‘Hu’dur Pak Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam. Sub’haanAllah! Pada masa itu, Dia adalah kira-kira tiga tahun. Sub’haanAllah!

Paling mulia Zaojum Mukarrwam (Suami): Ameerul Mu’mineen Saiyiduna ‘Ha’drwat ‘Aalee Karramallahu Wazhahoo ‘Alaihis Salaam. Sub’haanAllah!

Umur suci pada masa suci Nisbatul A’azweem (Perkahwinan) Shareef: Kira-kira 18 tahun.

Paling mulia Awlaad (Kanak-kanak) ‘alaihimus Salaam dan’ Alaihinnas Salaam: Enam kanak-kanak yang paling mulia dalam jumlah. Tiga paling mulia Abna ‘(anak lelaki)’ alaihimus Salaam dan tiga yang mulia Banat (Anak Perempuan) Alaihinnas Salaam. Mereka ialah:

  1. Immamus Sani min Ahli Baiti Rwasoolillah Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam Saiyiduna ‘Ha’drwat Imaam ‘Hasan ‘Alaihis Salaam,
  2. Immamus Salis min Ahli Baiti Rwasoolillah Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam Saiyiduna ‘Ha’drwat Imaam ‘Husain ‘Alaihis Salaam,
  3. Ahlu Baiti Rwasoolillah Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam Saiyidatuna ‘Ha’drwat Zainab binte ‘Aalee ‘Alaihas Salaam,
  4. Ahlu Baiti Rwasoolillah Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam Saiyidatuna ‘Ha’drwat Ruqiyyah binte ‘Aalee ‘Alaihas Salaam,
  5. Ahlu Baiti Rwasoolillah Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam Saiyidatuna ‘Ha’drwat Umme Kulsoom binte ‘Aalee ‘Alaihas Salaam dan
  6. Ahlu Baiti Rwasoolillah Swallallahu ‘Alaihi wa Sallam Saiyiduna ‘Ha’drwat Imaam Muhsin ‘Alaihis Salaam.

Ungkapan suci yang paling suci makmur Shaan (Status) daripada Bisaal (Jam berangkat) Shareef: Selepas Asar, Yaomul Isnainil A’azweem (Isnin) Shareef, 3rd Rwamadan Shareef, 11 Hijrah. Sub’haanAllah!

Tempat menyatakan makmur Shaan paling suci (Status) daripada Bisaal (Jam berangkat) Shareef: Sacred Madeena Shareef. Sub’haanAllah!

Tinggal suci di bumi: 26 tahun, 2 bulan dan 13 hari. Sub’haanAllah!

Rawza (Makam) Suci Shareef: Jannatul Baqee Shareef. Sub’haanAllah!

Check Also

醋: 醋是一种奇妙的圣行食物的名称。

吃/和醋是一个圣行。 除了这面还有很多好处。 您可能会惊讶地发现醋对许多疾病有益,包括糖尿病、胃病、心脏病。 一些显着的好处: 打醋快速减肥消除粉刺和晒伤食欲减退减少腹部脂肪降低患高血压的风险并保持心脏健康. 有效降低患癌风险. 抵抗引起异味的细菌. 帮助消化和治疗其他肠道疾病,包括便秘和腹泻。醋对任何胃病甚至肾脏问题都有好处。控制心脏问题经常喝醋可以保持健康 来电订购, +8801782 255 244收件箱中的文本以在 Facebook 页面上订购。或者访:https://sunnat.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *